ZGŁASZANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
Bezdomne zwierzęta z terenu Miasta i Gminy Drobin można zgłaszać:
w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy –  tel. 24 26 01 441 wew.122
całodobowo –  pracownik Zarządzania Kryzysowego tel. 505 255 445

Bezdomne zwierzęta z terenu Miasta i Gminy Drobin przekazywane są pod opiekę
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie.
Zgłoszeń do schroniska mogą dokonywać tylko wyznaczeni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy
w Drobinie.

W przypadku zdarzenia drogowego z udziałem bezdomnych zwierząt należy powiadomić zarządców dróg :
1) na drodze krajowej (droga krajowa nr 10 i droga krajowa nr 60):
Punkt Informacji Drogowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział Warszawa
tel. 22 209 23 66 / 694 484 424
2) na drodze powiatowej :
Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku tel. 24 267 68 39
3) na drodze gminnej :
w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy – tel. 24 26 01 441 wew.122
– całodobowo – Kierownika Referatu Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Krzysztofa Wielca tel. 505 255 445

Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych na drogach gminnych zapewnia Gabinet Weterynaryjny, lek. wet. Paweł Opolski, ul. Sierpecka 24 A, 09-230 Bielsk tel. 603 110 996.

O zdarzeniach drogowych zostaje poinformowana Policja, która przeprowadza procedury zmierzające do ustalenia właściciela zwierzęcia.
W przypadku nie ustalenia przez Policję właściciela zwierzęcia koszty ponosi zarządca drogi.