Opieka zdrowotna na terenie Miasta i Gminy Drobin

 

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SAN-MED.” s.c. w Drobinie
09-210 Drobin, ul. Przyszłość 18
Dyrektor:  Robert Gajda, Jan Sadowski
Tel. (024) 26 01 021

Działalność NZOZ „SAN-MED.” s.c. finansowania jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Przychodnia w Drobinie, ul. Przyszłość 18, tel. (024) 26 01 021
Poradnia lekarza POZ

♦ Gabinet zabiegowy pielęgniarski dla dorosłych
♦ Poradnia Pediatryczna
♦ Gabinet zabiegowy pielęgniarski dla dzieci
♦ Punkt szczepień
♦ Poradnia ginekologiczno – położnicza
♦ Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej
♦ Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
♦ Poradnia stomatologiczna
♦ Gabinet rehabilitacji w Drobinie, ul. Przyszłość 14, tel. 24  26 01 208

Poradnia stomatologiczna w Zespole Szkół w  Drobinie, ul. Szkolna 3

Gabinet medycyny szkolnej w Zespole Szkół w Drobinie, ul. Szkolna 3

Przychodnia w Łęgu Probostwie, tel. 24 26 03 26
Poradnia lekarza POZ

♦ Gabinet pielęgniarski zabiegowy
♦ Gabinet pielęgniarki środowiskowej rodzinnej
♦ Punkt szczepień

Zgłoszenia na wizyty domowe przyjmowane są telefonicznie lub osobiście i realizowane są w godzinach pracy NZOZ SAN-MED. s.c. w Drobinie.
Wizyty domowe pilne – realizowane są w trybie natychmiastowym, pozostałe po  zakończeniu przyjmowania pacjentów w godzinach pracy NZOZ SAN-MED.

Uwaga!
W godzinach  18.00 – 8.00  każdego dnia i w soboty, niedziele, święta, dni ustawowo wolne od pracy świadczeń ambulatoryjnych i pomocy wyjazdowej pacjentom NZOZ SAN-MED. s.c. w Drobinie udziela:

Ambulatoryjny Punkt Opieki Całodobowej i Pomocy Wyjazdowej
w Sierpcu, ul. Braci Tułodzieckiech 5
tel.  (024)  275 21 22
Ambulatoryjny Punkt Opieki Całodobowej i Pomocy Wyjazdowej
w Płocku, ul. Strzelecka 3
tel.(024)   366 78 06;   366 78 03
W w/w Punktach pacjenci poza badaniami lekarskimi mogą mieć wykonane iniekcje (zastrzyki).
Pogotowie ratunkowe – tel. 999/ 112
NZOZ „SAN-MED.”. s.c. realizuje programy profilaktyczne
Program profilaktyki raka szyjki macicy

N ZOZ SAN-MED. s.c. organizuje bezpłatnie akcje poza kontraktem z NFZ  w ramach promocji zdrowia dla mieszkańców miasta i gminy m.in.: badanie wzroku, słuchu, osteoporozy, badanie gruczołu krokowego (prostaty), badanie mammograficzne.
Pracownicy Zakładu zapewniają opiekę medyczną w czasie imprez i uroczystości gminnych.
Wykaz specjalistów, do których nie jest wymagane skierowanie:
♦ Dermatolog (choroby skóry)

♦ Ginekolog
♦ Okulista
♦ Stomatolog
♦ Psychiatra
♦ Ftyzjatra (specjalista zajmujący się leczeniem gruźlicy)
zobacz:
SAN-MED
SAN-MED


 

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Asmed” w Mochowie
Przychodnia Lekarska w Drobinie

ul. Komisji Edukacji Narodowej 2a
09-210 Drobin
Dyrektor Adriana Maria Fułek
tel. 242630099

godziny przyjęć: 800 – 1800
♦ ginekolog
♦ urolog
♦ lekarz medycyny pracy

zobacz:
Asmed
Asmed


 

Apteki w Drobinie

zobacz: Apteki na mapie

Karlińska Wanda Apteka NovaSc Apteka Nova S.C.
Drobin, ul. Płocka 28, 09-210 Drobin

Apteka Prywatna mgr farm. Wiesława Zych-Maciąg
Drobin, ul. Marszałaka Piłsudskiego 4, 09-210 Drobin
godziny otwarcia:
pon-pt: 800 – 1600
sob: 800 – 1300
tel. 242601626

Apteka Centrum
Drobin, ul. Gospodarska 7, 09-210 Drobin
godziny otwarcia:
pon-sob: 800 – 2000
nd: 1000 – 1700
tel. 242225273

Dyżury całodobowe najbliższych aptek
apteki dyżurne w Sierpcu

apteki dyżurne w Płocku

apteki dyżurne w Płońsku


 

 

 

Salon Optyczny na Rogu w Drobinie
ul. Rynek 29
tel. 792929902
godziny otwarcia: 900 – 1700
zobacz:
Salon optyczny w Drobinie


 

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drobinie

Roman Szymański – Przewodniczący
Alicja Olszewska – sekretarz
Wanda Śniegocka – członek
Janusz Górecki – członek
Sławomir Sobociński – członek

Stałe posiedzenia komisji odbywają się w ostatni poniedziałek miesiąca – o godz. 15.30 – w pokoju 3 – w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie – tel. 024 26 01 042 wew. 103
Obsługę Komisji zapewnia Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie – tel. 024 26 01 441 wew. 114

Ważna wiadomość dla sprzedających alkohol – zmieniły się przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości

Pobierz: Oświadczenie o wartości napojów alkoholowych

Pobierz: Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Pobierz: Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż alkoholu

 

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

 Posterunek Policji w Drobinie 997
09-210 Drobin

ul. Marszałka Piłsudskiego 12tel. 24  266 14 36,
24 266 14 35,
24 266 14 34
 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobinie  09-210 Drobin
ul. Marszałka Piłsudskiego 12
tel. 24 26 01 042
 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drobinie  09-210 Drobin
ul. Marszałka Piłsudskiego 12
tel. 24   26 01 441 wew. 120
 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SAN-MED.” S.c. w Drobinie  09-210 Drobin
ul. Przyszłość 18
tel. 24  260 10 21
 Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom „FILADELFIA”  09-210 Drobin
ul. Rynek
Świetlica środowiskowa PROMYK
Prezes – Wanda Śniegocka   wandas_filadelfia@poczta.opoka.org.pl
 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna

  1. Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
  2. Poradnia Zdrowia Psychicznego
 09-200 Sierpc
ul. Słowackiego 16
tel. 24 275 26 28
 Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki9 Zdrowotnej  „Płocki ZOZ” Przychodnia SpecjalistycznaPoradnia Profilaktyki i Leczenia Uzależnień  09-400 Płock
ul. Miodowa 2
tel. 024 364 53 18
fax 024 364 53 19
 Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie  09-500 Gostynin
ul. Zalesie 1
tel. 024 23 60 015      ( Izba Przyjęć)
 Centrum Psychologiczno-Pastoralne „Metanoia” w Płocku

  1. Ośrodek Pomocy Rodzinie
  2. Ośrodek Interwencji Kryzysowej
  3. Poradnia Teologiczno-Pastoralna
  4. Punkt Informacji i Formacji Psychologów Chrześcijańskich
  5. Ośrodek Tworzenia i Koordynacji Grup Wsparcia
 09-400 Płock
ul. Tumska 5
tel.  024 26 86 681
024 26 80 448

 

Przydatne:

www.parpa.pl  m.in. lista placówek odwykowych\

www.niebotak.pl – – strona przeznaczona głównie dla młodzieży, bardzo polecana za ciekawy sposób komunikowania sie z innymi

www.al-anon.org.pl  – m.in. spis mityngów Wspólnoty AL –Anon

www.anonimowi-alkoholicy.org.pl

www.niebieskalinia.pl.  – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

www.niebieskalinia.org

www.forum.prawnikow.pl   – to inicjatywa prawników dla ludzi, którzy nie chcą lub nie mogą iść do prawnika, a potrzebują pomocy.

www.pomoclichen.home.pl  – Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym im. Św. Jerzego Zwycięzcy,
62-563 Licheń Stary,
ul. Klasztorna 4
tel. 063  270 81 32,
270 81 67

www.oat.com.pl   – Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości im. o Benignusa  Sosnowskiego w Zakroczmiu

www.rodzinarodzinie.pl

 

SPRAWOZDANIE z realizacji „Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2015” Pokaż.pdf
SPRAWOZDANIE z realizacji „Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2014”. Pokaż

SPRAWOZDANIE z realizacji „Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2013”. Pokaż

SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2012 Pokaż Sprawozdanie Profilaktyka 2012

Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS w województwie mazowieckim Raport