Urząd Stanu Cywilnego

pokój 11 parter
tel. 242601441 wew. 109
Z-ca Kierownika USC  Izabela Jankowska