KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna RODO – pomoc zdrowotna nauczycielom

Klauzula informacyjna RODO – Organizacja egzaminu na nauczyciela mianowanego

WNIOSKI:

Wniosek o przyznanie zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

RAPORTY:

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego -Szkoła Podstawowa Łęg Probostwo

ROZPORZĄDZENIA:

1. Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi do 3 lat w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

SPRAWOZDANIA:

1. Sprawozdania z realizacji zadań oświatowych

 

 

 

 

 

 

REFERAT OŚWIATY

Kierownik Mariola Wróblewska

Pokój 113 I piętro
tel.242601441 wew. 113

Referat Oświaty – pokój 120 I piętro

tel.242601441 wew. 120