| Radni Rady Miejskiej w Drobinie

Przysięga Radnych Rady Miejskiej w Drobinie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Drobinie           Marcinkowska – Racka Alina
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie – Kanigowski Ryszard
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Drobinie – Stępień Agnieszka

| Radni

Brzezińska Beata 
Ciarkowski Michał
Dąbkowski Krzysztof
Jankowska Barbara
Kamińska Katarzyna
Kanigowski Ryszard
Lewicki Mariusz Sławomir
Marcinkowska – Racka Alina
Mielczarek Andrzej
Osińska Monika Maria
Piątkiewicz Renata
Pikalska Sylwia
Stępień Agnieszka
Sztendur Kamil                                                                                                                                            Wysocki Rafał

| Kontakt z radnymi

Nazwisko i imię radnego

Nr telefonu

Brzezińska Beata  
Ciarkowski Michał  
Dąbkowski Krzysztof  
Jankowska Barbara  
Kamińska Katarzyna  
Kanigowski Ryszard  
Lewicki Mariusz Sławomir  
Marcinkowska – Racka Alina  
Mielczarek Andrzej  
Osińska Monika Maria  
Piątkiewicz Renata  
Pikalska Sylwia  
Stępień Agnieszka  
Sztendur Kamil  
Wysocki Rafał  

| Komisje

Komisja Planowania i Budżetu :

Przewodnicząca Komisji:

Marcinkowska – Racka Alina 

Członkowie:  

Kanigowski Ryszard, 

Stępień Agnieszka, 

Brzezińska Beata, 

Ciarkowski Michał

Komisja  Oświaty, Zdrowia, Kultury i Pomocy Społecznej :

Przewodnicząca Komisji: 

Brzezińska Beata

Członkowie: 

Jankowska Beata, 

Kamińska Katarzyna, 

Mielczarek Andrzej, 

Sztendur Kamil

Komisja  Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa  i   Gospodarki   Komunalnej: 

Przewodniczący Komisji: 

Ciarkowski Michał 

Członkowie: 

Dąbkowski Krzysztof, 

Osińska Monika, 

Sztendur Kamil, 

Wysocki Rafał

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Drobinie: 

Przewodnicząca Komisji: 

Osińska Monika 

Członkowie: 

Brzezińska Beata, 

Ciarkowski Michał, 

Piątkiewicz Renata, 

Pikalska Sylwia

Komisja Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Drobinie: 

Przewodnicząca: 

Kamińska Katarzyna 

Członkowie: 

Brzezińska Beata, 

Lewicki Mariusz, 

Osińska Monika, 

Sztendur Kamil

Informacja w zakresie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków