Przewodnicząca Rady Miejskiej w Drobinie

Alina Marcinkowska  – Racka

Dyżur, również w zakresie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.:

Czwartek w godz. 10.00 – 14.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie.