| Materiały na posiedzenie Komisji i Sesji Rady Miejskiej w Drobinie

Materiały na XLII sesję RM w Drobinie w dniu 27.01.2022 https://drobin.pl/wp-content/uploads/2022/01/Projekty-uchwał-27.01.22.zip

Materiały na komisje w dniu 20.01.2022 projekty pdf22

Materiały na XL sesję RM w Drobinie materiały na sesjęXL

Materiały na komisję Planowania i Budżetu 22.12.2021 materiały na komisję PiB21

Materiały na komisję Oświaty materiały na komisje oświaty21

Materiały na  XXXIX sesję Rady Miejskiej w Drobinie materiały na sesjęXXXIX

Materiały na  XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Drobinie materiały na sesję

Materiały na posiedzenie komisji Planowania i Budżetu 21.10.2021 projekty pdf

Materiały na posiedzenie komisji wspólnej 21.10.2021 Materiały na komisje

Materiały na XXXVI Sesję Rady Miejskiej w Drobinie Projekty pdf

 

1.protokół z IV sesji RM z 31.01.2019 r.

2.protokół z V sesji z 12.02.2019 r. – N

Projekty w pdf

 

 

Archiwum

 

Materiały na posiedzenie komisji:

program opieki nad zwierzetami

Projekty uchwał w pdf

 

Materiały na V Sesję Rady Miejskiej w Drobinie

Projekty uchwał w pdf

Materiały na IV Sesję Rady Miejskiej w Drobinie

3.protokół z III sesji RM z 27.12.2018 r.

projekty uchwał

 

Materiały na Komisję Rady Miejskiej w Drobinie

Regulamin utrzymania czystości

sposób odbierania odpadów komunalnych

wzór deklaracji

Załacznik do regulaminu utrzymania……

opłata za odpady komunalne

Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Drobin na lata 2018-2022_v3_roboczy vPJ-1

Materiały na III Sesję Rady Miejskiej w Drobinie w dniu 27 grudnia 2018 r.

Projekty uchwał

Protokoły z 2-ch ostatnich sesji

Materiały na Komisję Rady Miejskiej w Drobinie w dniu 20 grudnia 2018 r.

Protokoły z 2-ch ostatnich sesji

Projekty uchwał w pdf

Materiały na II Sesję Rady Miejskiej w Drobinie w dniu 29 listopada 2018 r.
Sesja II uchwały

Materiały na LII Sesję Rady Miejskiej w Drobinie w dniu 15 listopada 2018 r.

8.Protokół z LI sesji z 31 października – N

7.Protokół z L sesji z 28 września

4.regulamin – woda i ścieki

3.odstapienie od żadania zwrotu bonifikaty

 2. zmiana uchwały w sprawie diet

 uchwała opłaty

 uchwała wzór deklaracji

 uchwała metoda ustalenia opłaty

uchwala-_program_wspolpracy_z_organizacjami_pozarzadowymi_ 2019

 

Materiały na Sesję Rady Miejskiej w Drobinie w dniu 31 października 2018 r.

Uchwały

1.Uchwała w sprawie WPF

2.WPF

3.Objaśnienia Zał. Nr 1.

4.Wykaz przedsięwzięć

5.Objaśnienia Zał. Nr 2

 

Materiały na Sesję Rady Miejskiej w Drobinie w dniu 10 sierpnia 2018 r.

Projekty uchwał w pdf

 

Materiały na Sesję Rady Miejskiej w Drobinie w dniu 14-06-2018

Projekty_protokow_z_2_ostatnich_sesji.zip

projekty_uchwa_pdf.zip

 

 

Matariały na posiedzenia komisji. 

projekty_uchwła_pdf.zip

uchwała_budzetowa_-_poprawiona.zip

WPF_poprawiona.zip

 

Materiały na Sesję Rady Miejskiej w Drobinie w dniu 26-04-2018

Uchway_w_pdf.7z

Sprawozdanie_z_dzialalnoci_MGOPS.docx

/RAPORT_Z_REALIZACJI_W_LATACH_2016-2017.docx

 

Przemoc_2017_r.docx

 

Materiały na Sesję Rady Miejskiej w Drobinie w dniu 29-03-2018 

 

Projekty_pdf.zip

2_Protok_z_XLV_sesji_z_22_lutego.docx

Materiały na Sesję Rady Miejskiej w Drobinie w dniu 22-02-2018

 

1__Protok_z_XLIV_sesji_z_29_stycznia_-_N.docx

14_Protok_z_XLIII_sesji_28_12_2017.docx

Uchwały.zip

 

Materiały na posiedzenie komisji stałych w dniu 15-02-2018 

 

Uchwały.zip

 

Materiały na Sesję Rady Miejskiej w Drobinie w dniu 28-12-2017

skarga.docx

Materiały na Sesję Rady Miejskiej w Drobinie w dniu 28-12-2017 

Projekty_uchwał_-_pdf.zip

 

Uchwały_28_12_2017.zip

Materiały na wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej w Drobinie 21-12-2017 

 

Projekty_uchwał_-_pdf_21_12_2017.zip

Uchwały_brakujące.zip

Zmiana_Uchwała_w_sprawie_emisji_obligacji.docx

 

 

Materiały na Sesję Rady Miejskiej w Drobinie w dniu 15-12-2017.

 

Projekty_uchwła.zip

Materiały na Sesję Rady Miejskiej w Drobinie w dniu 29-11-2017.

17_Uchwała_budzetowa.zip

Projekty.zip

WPF.zip

23_Protokół_z_XXXIX_sesji_26_10_2017.docx

24_Protokół_z XL sesji 10.11.2017.docx

Materiały na posiedzenie wspólnych komisji stałych Rady Miejskiej w Drobinie w dniu 23-11-2017

Projekty_uchwał.zip

Uchwały.zip

Uchwała WPF.zip

Materiały na posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej w Drobinie w dniu 19-10-2017

 

Projekty.zip

Projekt – zmiana stat ZGRP.docx

 

Uchwała wydzierżawienie PLAY Brzechowo.docx

Materiały na XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Drobinie w dniu 28-09-2017

 

Projekty_uchwał.zip

Nowe_projekty.zip

Projekty_brakujące_i_poprawione.zip

Posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej w Drobinie w dniu 21-09-2017

Projekty_uchwał

Uchwały.zip

Materiały na XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Drobinie 27-07-2017

Projekty_uchwał.zip

 

Materiały na XXXVI Sesję Rady Miejskiej w Drobinie w dniu 08.06.2017 r.

Projekty_uchwał.zip

Uchwała_Cieszewo.docx

 

Posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej w Drobinie w dniu 31.05.2017 r.

Projekt_uchwał.zip

Uchwała_RIO.zip

Sprawozdania_finansowe_za_2016_r.zip

Uchwała_dopaty.zip

Taryfy_odmowa.zip

 

Materiały na XXXV Sesję Rady Miejskiej w Drobinie w dniu 22.05.2017 r. 

Materiały_na_sesję.zip

Materiały na XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Drobinie w dniu 27.04.2017 r. 

Materiały_na_sesję.zip

Sprawozdanie_z_realizacji_Gminnego_Programu_Przeciwdziaania_Przemocy_w_Rodzinie_w_2016_r.zip

Materiały na posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Drobinie w dniu 20.04.2017 r. 

Projekty_uchwał.zip

Uchwała_budżetowa_zmiany.zip

Projekty_uchwał.zip

Materiały na XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Drobinie w dniu 30.03.2017 r. 

Projekty_uchwał.zip

Uchwała_dopłaty.doc

Materiały na posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Drobinie w dniu 23.03.2017 r.

Projekty_uchwał.zip

WPF.zip

Zmiany_uchwały_budżetowej.zip

Materiały na XXXII sesję Rady Miejskiej w Drobinie w dniu 02.03.2017 r.

Uchwała_odmowa_ostateczna.doc

wniosek.pdf

PROJEKT_PLANU.zip

Materiały na XXXI sesję Rady Miejskiej w Drobinie w dniu 23.02.2017 r. 

Projekty_uchwał.zip

Materiały na posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Drobinie w dniu 16.02.2017 r. 

Projekty_uchwał zip

Projekty_uchwał_posiedzenia_wspólnego_komisji.zip

Materiały na XXX sesję Rady Miejskiej w Drobinie w dniu 16 stycznia 2016 r. 

Projekty uchwał.zip

Materiały na XXIX sesję Rady Miejskiej w Drobinie w dniu 29 grudnia 2016 r.

Projekty_uchwał.zip 

Materiały na posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Drobinie w dniu 22 grudnia 2016 r

materialy_na_posiedzenia/22 grudnia 2016/22_grudnia projekty_uchwał_.zip

Materiały na XXVIII sesję Rady Miejskiej w Drobinie w dniu 25 listopada 2016

Uchwała_w_sprawie_WPF.docx

Wieloletnia_Prognoza_Finansowa.pdf

objaśnienia_Załącznika_numer 1.doc

Objaśnienia_Załacznika_numer2.doc

Wykaz_przedsięwzięć_do_WPF.pdf

1_uchwała_zmieniająca.doc

2_Załącznik_Nr_1.pdf

3_Objaśnienia_za__Nr_1.doc

4_Załącznik_Nr_2.pdf

5_Objaśnienia_za__Nr_2.doc

6_Załącznik_Nr_3.xls

7 załącznik_Nr_4_-_Fundusz_sołecki_na_2016_rok.xls

8_Objaśnienia_Za__Nr_4.doc

9_Załącznik_Nr_5_-_inwestycje.xls

10_Objaśnienia_Za__Nr_5.doc

Projekty uchwał

Program pomocowy w Drobinie dla przedsiębiorców

Materiały na posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Miejskiej w Drobinie 17 listopada 2016

1_uchwała_zmieniająca

2_Załącznik_Nr_1

3_Objaśnienia_za__Nr_1

4_Załącznik_Nr_2

5_Objaśnienia_za__Nr_2

6_Załącznik_Nr_3

7_Załącznik_Nr_4_-_Fundusz_sołecki_na_2016_rok

8_Objaśnienia_Za__Nr_4

9_Załącznik_Nr_5_-_inwestycje

10_Objaśnienia_Za__Nr_5

 

 

uchwała_-_opłata_targowa

uchwała_-_podatek_leśny

uchwała_-_podatek_od_nieruchomości

uchwała_-_podatek_rolny

uchwała_-_transport

Projekty_uchwał.zip

Materiały na XXVII sesję Rady Miejskiej w Drobinie w dniu 28 października 2016 r. 

Uchwała_WPF_z_28_10_2016__projekt_3.rar

Uchwała_z_28_10_2016.rar

Projekty_uchwał.zip

Materiały na posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Drobinie w dn. 20 października 2016.

Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych_2015-2016
 

Materiały na posiedzenie wspólne stałych komisji Rady Miejskiej w Drobinie w dniu 20 października 2016

wpf.zip

zmiany_w_budzecie.zip

materiały_na_posiedzenia/posiedzenie komisji 20 października 2016/uchwała-_rozwój_OZE

materiały_na_posiedzenia/posiedzenie komisji 20 października 2016/uchwała_-_budowa_sieci_OZE

materiały_na_posiedzenia/posiedzenie komisji 20 października 2016/uchwała_-_odrzucenie_wniosku_sołectwa_Kostery

posiedzenie komisji 20 października 2016/uchwała_Kozłówko

posiedzenie komisji 20 października 2016/1_Uchwała_w_sprawie_WPF

posiedzenie komisji 20 października 2016/3_Objaśnienia_Załącznik__Nr_1

posiedzenie komisji 20 października 2016/Wieloletnia_Prognoza_Finansowa

posiedzenie komisji 20 października 2016/1_uchwała_zmieniająca

posiedzenie komisji 20 października 2016/2_Załącznik_Nr_1

posiedzenie komisji 20 października 2016/3_Objaśnienia_Załącznik__Nr_1

posiedzenie komisji 20 października 2016/4_Załącznik_Nr_2

posiedzenie komisji 20 października 2016/5_Objaśnienia_za__Nr_2

posiedzenie komisji 20 października 2016/6_Załącznik_Nr_3

posiedzenie komisji 20 października 2016/7_Załącznik_Nr_4_-_Fundusz_sołecki_na_2016_rok

posiedzenie komisji 20 października 2016/8_Objaśnienia_Za__Nr_4

posiedzenie komisji 20 października 2016/9_Załącznik_Nr_5_-_inwestycje

 

 

Materiały na XXVI sesję Rady Miejskiej w Drobinie w dniu 29 września 2016 r.

materialy_XXVI sesja RM w Drobinie 29 wrzesnia 2016.zip

 

Materiały na komisję 20 września 2016
files/materialy_na_posiedzenia/komisja wrzesien 2016/2_uchwaa.docx

files/materialy_na_posiedzenia/komisja wrzesien 2016/projekty_uchwa.7z

files/materialy_na_posiedzenia/komisja wrzesien 2016/uchwala.docx

files/materialy_na_posiedzenia/komisja wrzesien 2016/RLM-19092016133305.pdf

 

Materiały na XXV Sesję Rady Miejskiej w Drobinie 12.09.2016

Projekt Uchwały_zabezpieczenie środków finansowych w budżecie.docx

Projekt Uchwały_w_sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia_Prognoza_Finansowa

3_Objanienia_Za__Nr_1_

4_Wykaz_przedsiwzi_do_WPF_

5_Objanienia_Za__Nr_2_

Projekt UCHWAŁY upoważaniającej Burmistzrza do zawacia umowy partnerstwa

Projekt Uchwały ws wyrażenia zgody na realizację inwestycji

 

Materiały na XXIV Sesję Rady Miejskiej w Drobinie 28.07.2016

Materiały.zip

Projekt_uchwały_spółka_SIM.docx

Uchwała_z_28.07.2016_w_sprawie_pożyczki_WFOiGW.docx

Uchwały_na_sesję.zip 

Uchwała_WPF.zip

 

Materiały na posiedzenie komisji 21.07.2016

Projekty_uchwał.zip

Uchwała_budżetowa.zip

Uchwała_WPF.zip

Uchwała_z_28.07_2016_w_sprawie_pożyczki_WFOiGW.docx

Materiały na XXIII Sesję Rady Miejskiej w Drobinie 16.06.2016

Projekty_protokołów_z_sesji_RM.zip

Projekty_uchwał.zip

Sprawozdania.zip

 

 

Materiały na posiedzenie komisji.

Uchwaly.zip

WPF.zip

Materiały na posiedzenie komisji.

UMOWA_PARTNERSKA_4_1_Bulkowo.doc

Uchwala_w_sprawie_zmiany_uch__budzetowej.zip

WPF.zip

 

Materiały na XXI Sesję Rady Miejskiej w Drobinie 21.04.2014

Uchwała_budzetowa.zip

WPF.zip

 

 

Materiały na XX Sesję Rady Miejskiej w Drobinie 14.04.2016

WPF.zip

zmiany_w_budżecie.zip

zmiana_programu_profilaktyki.docx

 


files/materialy_na_posiedzenia/posiedzenie komisji 20 pazdziernika 2016/3_Objanienia_Za__Nr_1.doc

Materiały na posiedzenie wspólnych komisji stałych Rady Miejskiej w Drobinie w dniu 23-11-2017