| Biuro Rady Miejskiej w Drobinie

ul. Piłsudskiego 12
09-210 Drobin

Urząd Miasta i Gminy w Drobinie, pokój 114, I piętro
tel./fax 24 260-14-41
e-mail: umgdrobin@plo.pl

Joanna SkierkowskaInspektor ds. obsługi Rady Miejskiej


 

Biuro Rady Miejskiej realizuje zadania z zakresu:

  • organizacyjno-technicznej obsługi prac Rady, Komisji i Sołtysów;
  • prowadzenie rejestrów protokółów, aktów prawnych Rady oraz interpelacji i zapytań Radnych;
  • niezbędnej pomocy technicznej, administracyjnej i organizacyjnej dla Radnych w sprawowaniu ich funkcji.

 


 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Drobinie
Marcinkowska – Racka Alina
pełni dyżur w każdy czwartek tygodnia
w godz. 10.00 – 14.00 w
Biurze Rady Miejskiej w Drobinie.