| Profilaktyka uzależnień

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drobinie

Roman Szymański – Przewodniczący
Alicja Olszewska – sekretarz
Wanda Śniegocka – członek
Janusz Górecki – członek
Adam Dziembowski – członek

Stałe posiedzenia komisji odbywają się w ostatni poniedziałek miesiąca – o godz. 15.30 – w pokoju 3 – w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie – tel. 024 26 01 042 wew. 103

Obsługę Komisji zapewnia Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie – tel. 024 26 01 441 wew. 114

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkohlowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2018 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkohlowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2017 

Ważna wiadomość dla sprzedających alkohol

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Wniosek o pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie pozwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – catering 

 

GDZIE SZUKAĆ POMOCY? 

Uchwała Nr XLI/328/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia ” Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2018″ Pokaż

SPRAWOZDANIE z realizacji „Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2015” Pokaż.pdf

SPRAWOZDANIE z realizacji „Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2014”. Pokaż

SPRAWOZDANIE z realizacji „Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2013”. Pokaż

SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2012 Pokaż Sprawozdanie Profilaktyka 2012