| Pracownicy i komórki organizacyjne

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Wielec
tel. 242601441

Sekretarz Miasta i Gminy Drobin
Piotr Jarzębowski
tel. 242601441 wew. 104

Skarbnik Miasta i Gminy Drobin
Renata Łukaszewska
tel. 242601441 wew. 119

 

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Referat organizacyjny – pokój 115 I piętro

Kierownik – Monika Ostrowska
tel. 242601441 wew. 115

Sekretariat
tel. 242601441 wew. 115

Kadry
tel. 242601441 wew. 120

Urząd Stanu Cywilnego  pokój 11 parter
z-ca kierownika USC – Izabela Jankowska
tel. 242601441 wew 109

ewidencja ludności i dowodów osobistych
tel. 242601441 wew.110

Biuro Rady Miejskiej  pokój 114  I piętro
tel. 242601441 wew. 114

 

Referat Oświaty

Kierownik – Mariola Wróblewska
pokój 113 I piętro
tel. 242601441 wew. 113


Referat Planowania, Inwestycji i Zamówień Publicznych

Kierownik – Piotr Jarzębowski
tel. 242601441 wew. 104

Inwestycje gminne, planowanie przestrzenne, fundusze europejskie, drogi
tel. 242601441 wew. 107

 

Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

kierownik – Krzysztof Wielec
tel. 242601441 wew. 108

Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi Gminy Drobin

tel. 242601441 wew. 102

Gospodarka nieruchomościami
tel. 242601441 wew. 106

Ochrona środowiska, ochrona przyrody i utrzymanie porządku w gminie
tel. 242601441 wew. 122

 

Referat Planowania i Finansów

Kierownik – Renata Łukaszewska
tel. 242601441 wew.119

Podatki
tel. 242601441 wew. 117

Księgowość
tel. 242601441 wew. 118