1. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.

 

 

2. Sprawozdania z realizacji programów współpracy z organizacjami pozarządowymi
3. Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego

2023

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Uchwały w sprawie  Programu współpracy Miasta i Gminy Drobin z organizacjami pozarządowymi w roku 2024

Pokaż Projekt Uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Drobin z organizacjami pozarządowymi w roku 2024

2022 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Uchwały w sprawie  Programu współpracy Miasta i Gminy Drobin z organizacjami pozarządowymi w roku 2023 

Projekt – uchwała Projekt Uchwały  w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Drobin z organizacjami pozarządowymi w roku 2023 

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Drobin z organizacjami pozarządowymi w roku 2023

2021

Ogłoszenie w sprawie konsultacji  20211028144838292

Projekt Uchwały współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2022 program wspołpracy 2022

2020

Ogłoszenie w sprawie konsultacji 2020

Projekt Uchwały Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2021

2019

Ogłoszenie w sprawie konsultacji 2019

Projekt Uchwały Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2020

2018

 Ogłoszenie w sprawie konsultacji_2018

Uchwała – program_współpracy_z_organizacjami_pozarządowymi_ 2019

2017

 Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Miasta i Gminy Drobin z Organizacjami  pozarządowymi w roku 2018

Projekt Uchwały Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2018 

2016

 Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu „Programu współpracy Miasta i Gminy Drobin z organizacjami pozarządowymi w roku 2017″

Uchwała- Program współpracy z organizacjami pozarządowymi