Użytki ekologiczne

1. Dziewanowo

*  użytki 663, 664, 667, 668

Lokalizacja:

v  Użytki ekologiczne znajdują się na terenie lasu Państwowego w miejscowości Dziewanowo,

v  Usytuowane są przy drodze powiatowej NR 6914W Drobin- Gutowo- Lelice, w odległości ok. 5m od Drobina.

Charakterystyka:

v  Głównym walorem Lasu Państwowego w Dziewanowie są ukryte w jego głębi użytki ekologiczne, które potocznie nazwane są „moczydłami”,

v  Powierzchnia użytków ekologicznych wynosi 2,62 ha,

v  Do „moczydeł” wiedzie porośnięta drzewami droga ukazująca dwa stawy z bujną roślinnością typu tatarak i trzcina,

v  Teren ten jest bardzo osobliwą ostają dla wielu gatunków ptaków,

v  Można spotkać tam, m.in. czaplę siwą, żurawie, dzikie kaczki, łyski, kruki, dzięcioły, myszołowy, sowy oraz błotniaka stawowego,

v  Poza tym można również zaobserwować wiele gatunków innych zwierząt m.in. dzika, sarnę, lisa, borsuka, kunę leśną, jeża oraz drobną zwierzynę leśną,

v  Dodatkową atrakcją zwłaszcza w okresie wiosennym – są gody żab moczarowych. Za sprawą tych godów bagna charakterystycznie „bulgoczą”. Efekt ten wywołuje głuche szczekanie tysięcy żab moczarowych. Największe wrażenie jednak robi chór żab wśród rozlewisk podczas bezwietrznych, ciepłych nocy.

2.    Kuchary Kryski

użytki 665, 666

Lokalizacja:

v  Jadąc z Drobina w kierunku miejscowości Koziebrody, wzdłuż Alei Topolowej, drogą powiatową Nr 2924 W, należy w miejscowości Druchowo skręcić w prawo, przy przystanku autobusowym i kierować się do wsi Cieśle.

v  Przy pierwszej drodze, która skręca w prawo, na gruntach wsi Kuchary znajduje się użytek ekologiczny 666, a jadąc dalej prosto w odległości ok. 500 m od niego, znajduje się użytek ekologiczny 665.

Charakterystyka:

v  Użytki te występują na obszarze leśnym,

v  Łączna powierzchnia użytków ekologicznych to 3,51 ha,

v  Na terenie użytków ekologicznych nie występują zastoiska wody,

v  W lasach tych nastąpiło znaczne osuszenie terenu, być może spowodowane spadkiem wód gruntowych bądź melioracjami wodnymi.

v  Występuje nieliczna roślinność charakterystyczna dla terenów podmokłych, tj. olsza czarna, wierzba Iwa.

v  Runo jest ubogie, porośnięte głównie mchem i porostami.

v  Tereny te stanowią naturalną ostoję dla zwierząt i ptaków.