| KONKURSY OFERT

KONKURSY OFERT 2024 

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego  

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

KONKURSY OFERT 2023

 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 2023

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 2023

KONKURSY OFERT 2022

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 2022 

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 2022

 

 

 

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego rok 2022

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego rok 2020

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego rok 2020

 

KONKURSY OFERT 2018

Pokaż Zarządzenie nr 63/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 19 czerwca 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Drobin z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 r. 

Pokaż Zarządzenie nr 72/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 12 lipca 2018 roku. w sprawie wyboru oferty dotyczącej realizacji zadania publicznego z zakresu wypoczunku dzieci i młodzieży w 2018 r. i udzielenia dotacji podmiotowi, którego oferta została wybrana w otwartym konkursie ofert 

Komunikat.pdf

 

KONKURSY OFERT 2017

Zarzdzenie_nr_56_w_sprawie_ogoszenia_konkursu.pdf

Powołanie komisji konkursowej Filadelfia 2017

Zarzdzenie_w_sprawie_ogoszenia_otwartego_konkursu_ofert_na_realizacj_zadania_publicznego_z_zakresu_wspierania_i_upowszechniania_kultury_fizycznej.pdf

Komunikat o naborze do komisji konkursowej

 

KONKURSY OFERT 2016    

Zarządzenie nr 58/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie wyboru oferty

Zarządzenie Nr 52/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Drobin z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w 2016 r.

Oferta realizacji zadania publicznego

Wybór ofert

Powołanie komisji konkursowej

Ogłoszenie ws. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w szczególności udział drużyn sportowych z terenu gminy Drobin  w grach zespołowych, w rozgrywkach ligowych.