| Organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta i Gminy Drobin

 • Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej
  Fundacja „Praca dla Niewidomych” w Stanisławowie
  RZAZ
 • Stowarzyszenie „Nasz Drobin”
  Stowarzyszenie Nasz Drobin
  http://naszdrobin.pl
 • Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom „Filadelfia”
  Filadelfia
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Maliszewku
 • Koło Parafialne Akcji Katolickiej przy parafii św. Stanisława BM w Drobinie
 • Koło Parafialne przy parafii św. Wawrzyńca w Rogotwórsku
 • Liga Ochrony Przyrody – koła w szkołach
 • Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
  Jednostki OSP
  Działalność naszych OSP zobacz: 1 ,  2,   3,   4,   5,
 • Polski Czerwony Krzyż
  PCK
  Klub Honorowych Dawców Krwi „Dar Krwi” w Drobinie
  KHDK
  Koła PCK w Zespole Szkół w Drobinie i Łęgu Probostwie
 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
  Koło nr 3 w Łęgu Probostwie – zawiązało się w marcu 2011 r. W tym samym roku, w maju powstał  przy kole zespół instrumentalno-wokalny „Radosne Serca”. Przewodniczącą i główną inicjatorką wszystkich działań podejmowanych przez koło emerytów w Łęgu jest pani Zofia Joachymowicz, a zespołem instrumentalno-wokalnym kieruje miejscowy organista pan Henryk Matusiak. Członkowie koła spotykają się na comiesięcznych zebraniach, wyjeżdżają na wycieczki i pielgrzymki do miejsc kultu. Organizowane są spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjazdy do kina itp. Emeryci bawią się na integracyjnych wieczorkach tanecznych, na które zapraszani są członkowie kół emerytów z zaprzyjaźnionych gmin tj. Bielska, Drobina, Słubic i Staroźreb. Zespól „Radosne Serca” liczy 17 osób i bierze udział w przeglądach i konkursach emeryckich zespołów artystycznych np. w Sierpcu, Płocku, Bielsku, Rogozinie, Mochowie. Zespól zdobył już szereg dyplomów, nagród i podziękowań. Śpiewamy na imprezach takich jak „Dni Drobina”, „Festyn Pokoleń”, „Pikniki Seniora”, dożynki, na uroczystościach kościelnych i innych
  zobacz foto
  – Koło nr 7 w Drobinie – przy kole działa chór „Uśmiech Seniora”, którego cżłonkowie biorą udział w licznych wyjazdach na przeglądy piosenek zespołów instrumentalno-wokalnych i kapel. „Uśmiech Seniora” zyskuje dużą popularność i uznanie, z czego jest bardzo dumny. Organizowane są również wycieczki m.in. na Suwalszczyznę, gdzie seniorzy zwiedzali Augustów, popłynęli kanałem do Studzienicznej, odwiedzili miejsce kultu religijnego – Wigry Zespół Klasztorny Kamedułów. W Bieszczadach zwiedzili Sanok i Przemyśl, podziwiali piękne widoki na malownicze szlaki górskie. Najbardziej zapadającą w pamięć atrakcją wycieczki był spływ kajakowy po rzece San. Na wycieczce do Torunia seniorzy zwiedzili miasto Kopernika, wzbogacili swoją wiedze astronomiczną w planetarium oraz samodzielnie wypiekali toruńskie pierniki
 • Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
  Okręg Płock – Oddział Sierpc – Sekcja Drobin

Stowarzyszenia Sportowe

 • Ludowy Klub Sportowy SKRA Drobin
  SKRA
 • Ludowy Klub Sportowy WICHER Cieszewo
 • Stowarzyszenie Kultury i Sportu PEGAZ w Drobinie
  PEGAZ

Uczniowskie Kluby Sportowe

 • UKS TĘCZA w Zespole Szkół w Drobinie
 • UKS ISKRA w Zespole Szkół w Łęgu Probostwie
  UKS ISKRA
 • UKS JUTRZENKA w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku
 • UKS LIDER  w Szkole Podstawowej w Cieszewie
 • UKS w Liceum Ogólnokształcącym w Drobinie
  LO Drobin

Stowarzyszenia

 • Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Brzechowo
 • Stowarzyszenie Odnowy Wsi Niemczewo
 • Towarzystwo Inicjatyw Lokalnych w Łęgu Kościelnym
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
  – koło w Zespole Szkół w Drobinie
 • Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drobińskiej
  Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drobińskiej
 • Związek Buddyjski KARMA KAGYU
  KARMA KAGYU
 • Związek Harcerstwa Polskiego
  drużyna w Zespole Szkół w Łęgu Probostwie
  zobacz
 • Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
  mieszkańcy gminy Drobin są członkami Koła Powiatowego (Biuro koła mieści się w Płocku, ul. 3-go Maja 18, pokój 9; tel. 24 262 9232. Biuro czynne jest tylko we wtorki w godz. 10.00-13.00)
 • Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy-Górników
  kołem w Drobinie opiekuje się Zarząd Okręgu w Płocku, ul. Kilińskiego 12 (WKU) Biuro czynne w czwartki w godz. 9.00-13.00
 • Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych „SENIOR-WIGOR” w Drobinie
  „Senior-Wigor” działa w Drobinie od grudnia 2015 roku. Jest to miejsce, gdzie seniorzy mogą się spotkać oraz aktywnie spędzać czas w rodzinnej atmosferze.
  adres: 09-210 Drobin, ul. Rynek
  Kierownik Aleksandra Pęcherzewska
  zobacz
  zobacz

Spółdzielnia Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych”

Stowarzyszenie 50+

 

Organizacja, która chce, aby na naszej stronie internetowej w zakładce „stowarzyszenia” zamieścić więcej informacji o niej i jej działalności, składa je w wersji papierowej i elektronicznej w Referacie Zdrowia, Oświaty Kultury Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie.

DRUK DO POBRANIA