| Druki do pobrania

(kliknięcie w ikonkę przy nazwie dokumentu spowoduje pobranie pliku w rozszerzeniu .pdf)

 KLAUZULA INFORMACYJNA 


Referat Planowania i Finansów

  • PODATKI

Klauzula informacyjna szczegółowa podatki

 DL-1 – Deklaracja na podatek leśny

DN-1 – Deklaracja na podatek od nieruchomości

DR-1 – Deklaracja na podatek rolny

 DT-1 – Deklaracja na podatek od środków transportowych

 DT-1A – Załącznik do deklaracji DT-1

 Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (dot. rolników)

 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – rozp. 1407 dot. przeds.

 IL-1 – Informacja w sprawie podatku leśnego

 IN-1 – Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

 IR-1 – Informacja o gruntach

 Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Umorzenie podatku, odsetek lub rozłożenie na raty dla osób fiz. niepr. dział. gosp. i rol.

Umorzenie podatku, odsetek lub rozłożenie na raty dla przeds. i rol.

Wniosek – zwolnienie z podatku rolnego gruntów nabytych

 Wniosek o wydanie zaświadczenia

 ZDL 1 – Dane o nieruchomościach leśnych

 ZDL 2 – Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

 ZDN 1 – Dane o nieruchomościach

ZDN 2 – Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

ZDR 1 – Dane o nieruchomościach rolnych

ZDR 2 – Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym

ZIL-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH

ZIL-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH

ZIL-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH

ZIN-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

ZIN-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

ZIN-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

ZIR-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH

ZIR-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH

ZIR-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH

 WNIOSEK – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 


Referat Planowania, Inwestycji i Zamówień Publicznych.

WNIOSEK o wydanie decyzji o: warunkach zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego

  WNIOSEK ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunkózabudowy 

 


Referat Ochrony Środowiska

 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Wykaz przedsiębiorców  (zakładów) posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, ochronę przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Miasta i Gminy Drobin

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

________________________________________________________________________

Referat Oświaty

Klauzula informacyjna RODO – pomoc zdrowotna nauczycielom

Wniosek o przyznanie zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

 Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

Klauzula informacyjna RODO – awans nauczycieli 

 

 

Załączniki