ZGŁASZANIE AWARII OŚWIETLENIA ULIC I DRÓG

Awarię oświetlenia ulic i dróg może zgłosić osobiście  każdy mieszkaniec naszej gminy pod numer:

 pogotowia oświetleniowego – 801 800 103

lub email: awarie.oswietlenie@energa.pl

Należy podać:

– dokładną  lokalizację uszkodzonego punktu świetlnego  ( miejscowość, ulicę, nr. nieruchomości lub punkt  inny charakterystyczny umożliwiający sprawną lokalizację uszkodzonego punktu)

–  telefon kontaktowy do osoby zgłaszającej

Zgłoszeń awarii można dokonywać również do:

–  sołtysów

–  Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie pok. nr 8  tel 24 26 -01-441 wew.122  ( w godzinach pracy urzędu)