Ewidencja Ludności i Dowodów Osobistych

pokój 11 parter
tel. 242601441 wew. 110
Inspektor Małgorzata Ciarkowska