Dożynki Gminne- Drobin 2019

Partner wiodący: Miasto i Gmina Drobin wraz z partnerem KSOW: Stowarzyszeniem 50+, realizują operację pt. „Dożynki Gminne- Drobin 2019”

Celem operacji jest przeprowadzenie zadania pn. Dożynki Gminne w dniu 25 sierpnia 2019 r., wydrukowanie plakatów promujących imprezę, wykonanie banerów promujących imprezę poprzez zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Pobudzenie mieszkańców Gminy Drobin do uczestnictwa w życiu społecznym i motywacja do rozwoju inicjatyw służących ożywieniu i pielęgnacji tradycji oraz kultury na szczeblu lokalnym poprzez organizację wydarzenia promującego lokalną aktywność, w tym twórczość kulturalną i artystyczną oraz wykorzystanie lokalnego dziedzictwa kultury i tradycji ludowej.

Grupę docelową stanowią mieszkańcy Miasta i Gminy Drobin ok. 1200 mieszkańców oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką rolną i zagadnieniami z nimi związanymi, m.in. rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, władz samorządowych, organizacji rolniczych, kół gospodyń wiejskich, sołtysów, grup producentów rolnych, producentów żywności regionalnej i tradycyjnej i inni.

Formy realizacji:

  1. Impreza plenerowa pt. „Dożynki Gminne- Drobin 2019”
  2. Materiał drukowany/ plakaty
  3. Konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy oraz turniej sołectw
  4. Materiały promocyjno- informacyjne / banery
  5. Stół z tradycyjną żywnością

Przewidywane efekty realizacji operacji:

  1. podniesienie świadomości mieszkańców o realizacji operacji pn. Dożynki Gminne- Drobin 2019, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
  2. zwiększenie aktywizacji i integracji społeczności lokalnej
  3. promocja walorów wsi polskiej
  4. promowanie tradycyjnych lokalnych produktów kulinarnych związanych z dożynkami.

 

REGULAMINY

Regulamin Turniej sołectw, Dożynki Gminne

Regulamin konkursu na 
„Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy” 
Miasta i Gminy Drobin 2019

 

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapytanie ofertowe w celu zamówienia usługi wykonania i dostarczania dwóch banerów informacyjno-promocyjnych

Zapytanie ofertowe w celu zamówienia usługi wykonania i dostarczania tradycyjnych potraw kulinarnych połączona z dekoracją stołów

Zapytanie ofertowe w celu zamówienia usługi: Wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia, agregatu prądotwórczego, telebimu wraz z obsługą podczas imprezy plenerowej „Dożynki Gminne- Drobin 2019” w dn. 25.08.2019 r.

Zapytanie ofertowe – Trofea

Zapytanie ofertowe w celu zamówienia usługi: Opracowanie i wydruk plakatów przeznaczonych do celów informacyjno – promocyjnych imprezy plenerowej pn. „Dożynki Gminne –  Drobin 2019” w dniu 25 sierpnia 2019 r

 

        ZAWIADOMIENIA

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – plakaty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – banery

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – trofea

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – stół z tradycyjną żywnością

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – scena, nagłośnienie, oświetlenie, agregaty, telebim

 

 

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl,  gdzie można znaleźć informacje

o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.