ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty „Zamówienie usługi wykonania i dostarczenia tradycyjnych potraw kulinarnych połączonej z dekoracją stołów”

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
„Wykonanie i dostarczenie dwóch banerów informacyjno – promocyjnych „

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
„Druk plakatów przeznaczonych do celów informacyjno – promocyjnych imprezy plenerowej „Dożynki Gminne – Drobin 2018”

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
„Wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia, agregatu prądotwórczego, telebimu wraz z obsługą podczas imprezy plenerowej „Dożynki Gminne – Drobin 2018″” 

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
„Zakup trofeów z grawerem wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego, przeznaczonych na potrzeby organizacyjne imprezy plenerowej pn. „Dożynki Gminne – Drobin 2018″”

 

REGULAMINY

Regulamin Turnieju Sołectw,
Dożynki Gminne 26.08.2018 r. Drobin

Regulamin konkursu na 
„Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy” 
Miasta i Gminy Drobin 2018

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA
do konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy 
Miasta i Gminy Drobin

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
w celu zamówienia usługi wykonania i dostarczenia tradycyjnych potraw kulinarnych połączona z dekoracją stołów

ZAPYTANIE OFERTOWE
w celu zakupu trofeów z grawerem wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego, przeznaczonych na potrzeby organizacyjne imprezy plenerowej pn. „Dożynki Gminne – Drobin 2018”, która odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 
w celu zamówienia usługi: „Druk plakatów przeznaczonych do celów informacyjno-promocyjnych imprezy plenerowej „Dożynki Gminne – Drobin 2018″ w dn. 26.08.2018 r.”

ZAPYTANIE OFERTOWE
w celu zamówienia wykonania i dostarczenia dwóch banerów informacyjno-promocyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE 
Wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia, agregatu prądotwórczego, telebimu wraz z obsługą podczas imprezy plenerowej „Dożynki Gminne – Drobin 2018” w dn. 26.08.2018r.

 

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl,  gdzie można znaleźć informacje

o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.